Axelbesvär

Axelbesvär

Axelbesvär AllmäntAxelleden är den stora leden i skuldergördeln. Det är en av kroppens mest rörliga leder, vilket också gör den relativt instabil och sårbar. Leden stabiliseras av ett flertal ligament och muskler, bland annat musklerna i rotatorcuffen. Den är stort...
Huvudvärk

Huvudvärk

HuvudvärkHuvudvärk kan ha olika bakomliggande orsaker. En av dessa orsaker är den huvudvärk som kallas cervikogen. Det vill säga att den utgår från strukturer, muskler och leder i din nacke. Dålig hållning och dålig ergonomi kan vara en orsak till detta.Huvudvärken...
Ländrygg, korsrygg

Ländrygg, korsrygg

Ländrygg, korsrygg AllmäntLändryggen är den nedre delen av ryggen som består av fem kotor. Nedom ländryggen är din korsrygg belägen. Besvär och smärta i nedre delen av ryggen, länd- och korsrygg, drabbar upp till 70–80 procent av befolkningen och är den enskilt...
Nacke och käke

Nacke och käke

Nacke och käke AllmäntBesvär och smärta i nacke drabbar upp till 70–80 procent av befolkningen och är bland de tillstånd som orsakar högst sjukfrånvaro i Sverige.OrsakerNackbesvär är ofta relaterade till överbelastning. Allt ifrån arbete med armarna ovan axelnivå till...
Idrottsmedicin

Idrottsmedicin

idrottsmedicin Idrottsmedicin omfattar kunskapen om motion och idrott, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador med hjälp av rörelse och belastning samt med idrott förknippad aktivitet. Idrottsmedicin spänner över ämnen som...